Vi ste ovde: PočetnaKomentariUprava za igre na sreću; Podgorica, ul. Đoka Miraševića br.21; Na pažnju: mr Aleksandra Moštrokola, direktora; Predmet: Urgencija

Uprava za igre na sreću; Podgorica, ul. Đoka Miraševića br.21; Na pažnju: mr Aleksandra Moštrokola, direktora; Predmet: Urgencija

Dana 28.11.2011. zaprimili ste zahtjev za dostavljanje podataka pod vašim poslovnim broj 0304-643/1, kojim smo Vas najljubaznije zamolili da nam dostavite autentičan podatak pod kojim uslovima, na koji način, na osnovu kojih pravila i svih drugih potrebnih zakonskih procedura i sertifikata se odvija igra na sreću na televiziji Vijesti koja nosi naziv Piramida.

U zahtjevu smo veoma razložno objasnili veliku problematičnost takvog priređivanja igara na sreću, ukoliko nije potkrepljeno zakonom mjerenim aktima u zakonitoj proceduri. Naša bojazan da je u pitanju ozbiljna netransparentnost potkrepljena je u oficijelnom razgovoru obavlejnim sa g. M. Joksimovićem iz TV Vijesti, odn. p.d. Daily press d.o.o, koji je izrično a za nas veoma iznenađujuće objelodanio da je dozvola dobijena na osnovu razgovora i/ili dogovora sa službenikom te uprave, g. Rankom Vukovićem – da TV Vijesti mogu nesmetano emitovati emisiju Piramida, budući da po njegovom mišljenju to nije igra na sreću , što smatramo krajnje kompromitujućim po ovaj organ državne uprave.

Kako bi konvalidirali ili obesnažili naše sumnje, potrebno je da nam omugućite uvid ili dostavite dokumentaciju o registraciji tog pravnog subjekta, ovjerena pravila konkretne igre na sreću i odgovarajuće rešenje o saglasnosti ilipak nesaglasnosti da se takva igra na sreću odvija. Prilikom toga je važno da nam predstavite i koncesioni ugovor, budući da se ovo priređivanje igara na sreću odvija putem telekomunikacionih sistema i/ili interneta, sa odgovarajućom potvrdom da je taj koncesionar (Daily press tj. TV Vijesti) platila ili nije platila zakonom definisanu koncesionu naknadu.

Molimo za hitnost.

Podgorica, 7. decembar 2011.

Udruženje priređivača igara na sreću

Postavite komentar

Obavezna polja(*).

Kontakt info

NVO Udruženje priredjivača igara na sreću Crne Gore

Adresa: Rimski trg 50 Podgorica

Telefon: 020/234-520
Fax: 020/234-520

e-mail: priredjivaci@upisigre.me

Predsjednik Udruženja

Ana Nikolić

Free joomla templates by www.joomlashine.com