Vi ste ovde: PočetnaKomentariSKUPŠTINA CRNE GORE; Odboru za ekonomiju , finansije i budžet; Attn: mr Aleksandra Damjanovića, predsjednika

SKUPŠTINA CRNE GORE; Odboru za ekonomiju , finansije i budžet; Attn: mr Aleksandra Damjanovića, predsjednika

Poštovani Predsjedniče, uvaženi poslanici

Cijenimo dosadašnje pokazano razumijevanje Vas i članova Odbora, kao i doprinos koji ste dali da se napokon iznesu argumenti i činjenice koji će demaskirati sve ono negativno što se taložilo u okviru jedne značajne privredne grane – djelatnosti igara na sreću, ističući na prvom mjestu stvarne potrebe ove djelatnosti i njenog zakonitog uređenja, kako to nalaže prevashodno interes države Crne Gore. Ovim putem Vas još jednom pozivamo da zbog nedoumica koje se tiču stvarnih potreba zakonskog uređenja ove djelatnosti, a i samog Udruženja ispoljenih na Odboru, zajedno sa članovima Vašeg Odbora budete naši gosti, sa željom da Vas činjenično, argumentovano i bliže upoznamo sa svim onim što bi bilo u korist i bolje ostvarenje državnog interesa u okviru ove djelatnosti.

Ujedno izražavamo interesovanje da i dalje učestvujemo u radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet , kada se bude odlučivalo o Predlogu zakona o igrama na sreću, kao i spremnost, da u međuvremenu, za potrebe Vas i članova Vašeg Odbora, dostavimo sve relevantne podatke i informacije koje taj Odbor smatra potrebnim za potpunije sagledavanje i otklanjanje mogućih nejasnoća, bilo da se odnose na Predlog zakona, bilo rada pojedinih privrednih društava – članica ovog Udruženja ili iz okvira same djelatnosti igara na sreću.

Koristimo priliku da Vam predočimo aktivnosti Nvo – Upis koja je, za desetak mjeseci postojanja bila vrlo aktivna i dala značajan doprinos:

  • u okviru djelatnosti igara na sreću, aktivnosti koje se odnose na Nacrt, sada već Predlog zakona;
  • podržali smo više projekata (stručno i finansijski) drugih Nvo koje se bave otklanjanjem negativnih pojava u okviru djelatnosti igara na sreću, bilo da se tiču zavisnosti, ili učešća lica mlađih od 18 godina u igrama na sreću;
  • podržali projekte Nvo koje se bave problemima djece sa posebnim potrebama;
  • podržali Nvo koje se bave organizacijom sportskih i drugih aktivnosti, a odnose se na mladu populaciju;
  • za potrebe aktivnosti Nvo i projekte koje se odnose na sve negativne društvene pojave, prevashodno na populaciju ispod 18 godina, Upis je preko članice Udruženja omogućio i stavio na raspolaganje jedan sat dnevno mogućnost prezentacije na TV kanalu 777 ;
  • za vrijeme vanrednog stanja i nepogoda koje su zadesile Crnu Goru, Nvo – Upis je za potrebe pomoći ugroženima uplatio EUR. 2.000,(slovima: dvije hiljade eura) dok je kroz apel članstvu ove Nvo sakupila i uplatila još EUR. 10.000 (slovima: deset hiljada eura) na račun Ministarstva finansija, čiji su predstavnici na Odboru izrazili čuđenje da uopšte postoji ovo Udruženje i otkad postoji.

Udruženje priređivača igara na sreću Crne Gore – Upis je konstituisano u prvoj polovini 2011. godine. Nastalo je kao rezultat netransparentnog rada i ponašanja nadležnih organa u oblasti igara na sreću koji sadrže brojne nezakonitosti, propuste i samovolju sa štetnim posledicama za sve one koji u tome učestvuju, pa i interese države Crne Gore. Naš osnovni cilj je da se zaštiti javni interes u djelatnosti igara na sreću, dosledno poštuju propisi, primjenjuje najbolja regulativa i poznati standardi, kao i da se pravilno urede i zaštite interesi priređivača, igrača odnosno svih učesnika u igrama na sreću.

Nvo – Upis danas broji tridesetak članova (privredna društva iz oblasti djelatnosti igara na sreću, Nvo čiji se projekti odnose i usmjereni su na otklanjanje negativnih posledica u okviru ove djelatnosti, sportskih organizacija, kao i pojedinačnih eksperata koji mogu pružiti stručnu pomoć, prevashodno iz oblasti prava i ekonomije) koji pojedinačno i zajednički predstvljaju i čine najveći potencijal u igrama na sreću u Crnoj Gori kada je u pitanju obim djelatnosti, prostorna razuđenost, tako i broj zaposlenih, ekonomski potencijal i najveća participacija u prihodima državnog budžeta u igrama na sreću u Crnoj Gori, bez političke, nacionalne i vjerske obojenosti sa jednim, jedinim ciljem- zaštita državnog interesa i što veći mogući doprinos njegovom ostvarivanju. Jedino smo Nvo Udruženje čije članice svojim radom utiču na ostvarivanje budžetskih prihoda, iz kojih se finansiraju socijalno- humanitarne potrebe i Nvo sektor u Crnoj Gori.

Podgorica, mart 2012.

S posebnim poštovanjem,

Nvo - Upis

Udruženje priređivača igara na sreću Crne Gore

www.upisigre.me

Last modified on četvrtak, 03 jul 2014 10:17

Postavite komentar

Obavezna polja(*).

Kontakt info

NVO Udruženje priredjivača igara na sreću Crne Gore

Adresa: Rimski trg 50 Podgorica

Telefon: 020/234-520
Fax: 020/234-520

e-mail: priredjivaci@upisigre.me

Predsjednik Udruženja

Ana Nikolić

Free joomla templates by www.joomlashine.com